Büyük muhaddis Ebû Dâvudun 40 kitâb ve 5272 hadîs-i şerîfin rivâyetinden müteşekkil, Kütüb-i Sittenin üçüncüsü, büyük hâdis külliyâtı meşhûr Sünen-i Ebû Dâvudun edeb mevzûsu ile alâkalı hadîsleri topladığı kitâbı Kitâbü'l-Edebi okuyucunun istifâdesine sunmayı önemli buluyoruz.
Bu kitâbda Peygâmber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen 502 hadîs-i şerîfin açıklamalarında büyük İslâm âlimlerinin görüşlerini, mezheb imâmlarının duruşlarını, bu minvâlde çıkabilecek hükümleri, râvîler hakkında ki doyurucu bilgileri bulacaksınız. Bu zengin eser, kıymetli bir çalışmanın meyvesidir.

Fıkıh ve diğer (dînî) ilimler ile meşgûl olan herkes, Ebû Dâvudun Sünenine itinâ ve itibâr etmeli ve onu tam olarak kavramaya çalışmalıdır. İmâm Nevevî
Müctehide ahkâm konusunda yalnız başına Sünen-i Ebû Dâvud yeter İmâm-ı Gazzâlî
Dîn adına elinde Allahın kitâbı ve şu kitâbdan (Sünen-i Ebû Dâvûd) başka bir şey olmasa kişi, ilim adına hiçbir şeye muhtâc olmaz İbnü'l-Arabî

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789975906856
Yayın Tarihi :2013-11-16
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Sünen-i Ebû Dâvud - Kitâbül Edeb
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :736
Kapak :Sıvama Kapak
Kağıt :Şamua
Boyut :165 X 240
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler